nl

Het Arabisch is een wereldtaal. Wij willen mensen aanmoedigen om hun erfgoedtaal te behouden en anderen motiveren om nieuwe talen te leren, terwijl we interculturele en sociale competenties cultiveren – sleutelpunten voor professioneel succes.

Ons “Arabische taallessen voor iedereen”-project omvat Arabische taallessen voor kinderen van 6-15 jaar.

Als maatschappelijk geëngageerde organisatie neemt de VUB haar verantwoordelijkheid op bij grote maatschappelijke uitdagingen zoals de humanitaire vluchtelingencrisis en de diversiteit in de Brusselse gemeenschap en daarbuiten.

We hebben het overkoepelende project de naam ‘ALEF’ gegeven, en het omvat de Minor Arabische Taal Cultuur en de Arabische Talen voor kinderen omvat. ‘ALEF’ is de naam van de eerste letter van het Arabische alfabet, dus we vonden dit een toepasselijke naam voor het project in z’n geheel.

FEITEN & CIJFERS

België en Europa willen een gastvrije omgeving creëren voor mensen die om economische, politieke, gevoelsmatige of andere redenen immigreren. Een dergelijke omgeving stimuleert de persoonlijke inzet voor integratie binnen de nieuwe culturele gemeenschap. Dit laatste geldt vooral voor immigranten die van buiten Europa komen.

Alleen al in Brussel zijn bijna 350.000 inwoners verbonden met de Arabische cultuur (gevestigde gemeenschappen en recente vluchtelingen), en verschillende andere grote steden kennen een vergelijkbare situatie. De resultaten en ervaringen van dit project en de academische publicaties van gerelateerd onderzoek en verzamelde gegevens kunnen als goede methoden gedeeld worden met andere steden in eigen land en internationaal. Omgekeerd kunnen onze lokale professionele, academische en burgergemeenschappen nieuwe innovatieve inzichten ontwikkelen door kennis uit te wisselen tussen de twee culturele gemeenschappen (Arabisch en Westers).

HOE SPONSOREN

Neem deel aan dit maatschappelijk project! Sinds haar oprichting zet de VUB zich in om naast baanbrekend onderzoek ook een meerwaarde te creëren voor de maatschappij.

Door de oprichting van leerstoelen biedt de VUB een academisch platform aan elk bedrijf of organisatie die met ons in zee wil gaan om de verdere ontwikkeling van het onderwijsmateriaal en het curriculum te realiseren en expertise verder uit te bouwen.

Help ons de duurzaamheid van dit project te verzekeren door de oprichting van een leerstoel te ondersteunen, door het lerarenteam te steunen, door schoolboeken te sponsoren, door een reis voor de kinderen aan te bieden, enzovoort.


Draag bij aan de VUB Foundation