nl

Sinds 2016 biedt VUB een neutraal leerplatform om kinderen van 6-15 jaar op een degelijke en kwalitatieve manier Arabisch aan te leren. Dit helpt de kinderen om zich een positief beeld van hun eigen identiteit te vormen en leert hen over Arabische, Westerse en interculturele normen.

Momenteel wordt een nieuw leerplan met 8 niveaus ontworpen. Het perspectief op lange termijn is om soortgelijke initiatieven in andere steden te ontwikkelen en een centrum te zijn voor leerkrachten hedendaagse Arabische taal met gebruikmaking van hedendaagse materialen.

Over het project

Dit project voorziet in Arabisch taalonderwijs voor kinderen van 6-15 jaar in Brussel in een neutrale schoolomgeving, vrij van religieuze kaders en ondersteund door taalexperts van de VUB. In het kader van dit project wordt een nieuw leerplan ontwikkeld, afgestemd op het taalniveau en de leeftijd van de kinderen.

Er is momenteel geen aanbod van religie-vrije Arabische taallessen voor kinderen. De VUB acht het noodzakelijk een neutraal leerplatform aan te bieden, waar kinderen in contact kunnen komen met de Arabische taal en cultuur en waar ze in het Arabisch leren over sociale kwesties en Westerse en interculturele waarden.

Versnelde integratie kan worden bereikt door kinderen met een recente migratieachtergrond uit Arabisch-sprekende landen in het Arabisch te onderwijzen over relevante sociale kwesties en interculturele waarden (maatschappij, tolerantie, humanistische waarden, enzovoort).

Het project staat open voor ALLE kinderen die Arabisch willen leren. We werken aan een cohort van kinderen en oudere afgestudeerden die naast hun eigen discipline ook het Arabisch beheersen. We creëren ook een nieuw potentieel voor bedrijven die zakendoen met de Arabische wereld.

EEN NEUTRAAL PLATFORM CREËREN

DE CULTURELE IDENTITEIT VAN DE KINDEREN VORMEN

TEWERKSTELLING CREËREN VOOR LERAREN MET EEN MIGRATIE/VLUCHTELINGACHTERGROND